Michaela Lamana Mazáčová
+420 602 288 793
michaela@lamana.cz
Na Petynce 182/70, Praha 6

Aktuality

úvodní seminář
Kraniosakrální biodynamika
26. - 28. 1. 2018

Nový ročník 2018 – 2019

STUDIJNÍ PLÁN

 

Úvodní seminář do Kraniosakrální biodynamiky

26.1. – 28.1. 2018

Historie, základní pojmy, praktická cvičení, základní hmaty

 

1. Dynamická nehybnost a  vlny Dechu života

23.2. – 25.2. 2018

Kraniosakrální koncepce a vznik života.

Téma pro osobní rozvoj: Dech jako meditační předmět

 

2. Střední linie a systém membrán

9. 3. – 11.3. 2018

Pět jádrových aspektů Primárního respiračního systému. Práce s kostmi lebečními a kostí křížovou. Úvod do Vrozeného plánu léčení.

 

3. Fascie a horizontální struktury

20.4. – 22.4. 2018

Přirozená a přidaná inertní  fulcra.

Prohlubování bezpečného vztahového pole. Základy verbální komunikace.

 

4. Dynamika pánevního dna

1.6. – 3.6. 2018

Dynamika lebeční báze – okcipitální trojice

Rozpouštění stresu a nalezení harmonie

 

5. Dynamika páteře

4.7. – 8.7. 2018

Výcvik v Buchově

 

6. Motilita crania

21.9. – 23.9. 2018

Kost spánková, čelní a temenní

Tenzní pole a reciproční napěťová membrána

 

7. Obličejová část, dynamika TMK

26.10. – 28.10. 2018

Prohloubení verbální komunikace

 

8. Nervový systém

30.11. – 2.12. 2018

 

Další termíny v roce 2019 budou po dohodě upřesněny později.

9.  Základy etiky a duševní hygieny. Interakce mezi terapeutem a klientem.

10. Zážeh početí

11. Zážehy srdce a porodu

12. Duchovní podstata kraniosakrální biodynamiky

Dynamický klid a meditační praxe.

Prezentace závěrečných prací.

 

Absolvent školy obdrží osvědčení. Tato škola není součástí státního systému akreditací.

Zavřít