Michaela Lamana Mazáčová
+420 602 288 793
michaela@lamana.cz
Na Petynce 182/70, Praha 6

Aktuality

Nový ročník Školy vědomého doteku začíná 27.9. 2019

STUDIJNÍ PLÁN

STUDIJNÍ PLÁN  2019-21

A. ZÁKLADY KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKY

1. Úvodní seminář do kraniosakrální biodynamiky  27.- 29.9. 2019
Historie, základní pojmy, vytvoření vztahového pole, základní hmaty

2. Dech života, Dynamický klid  25. – 28.10. 2019
Verbální komunikace, Focusing

3. Primární respirační systém, Vrozený plán léčení  29.11. – 2.12. 2019
Práce s kostmi lebečními a kostí křížovou

4. Fascie a horizontální struktury 10. – 12.1. 2020

5. Dynamika pánevního dna 14. – 16.2. 2020

6. Dynamika páteře 27. – 29.3. 2020

7. Motilita crania 15. – 17.5. 2020

B. KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKA PRO POKROČILÉ

8. Spirituální aspekt v léčení 18. – 20.9. 2020
Základy etiky a duševní hygieny. Interakce mezi terapeutem a klientem

9. Následky změn a posun obratlů 23. – 25.10. 2020
Systém hmatů při potížích

10. Obličejová část, dynamika čelistního kloubu 27. – 29.11. 2020
Dynamický klid jako spirituální zdroj

Pro další víkendové bloky budou zbývající termíny stanoveny před započetím kurzu

11. Zážehy početí, srdce a porodu

12. Prohlubování vztahového pole
Dynamický klid a meditační praxe

13. Duchovní podstata kraniosakrální biodynamiky
Ošetření na dálku

14. Skupinové ošetření
Prezentace závěrečných prací

Zavřít